Nông sản sạch cạnh tranh hàng Trung Quốc

Trên thực tế, người dân chỉ dễ dàng mua những nông sản sạch, không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản các sản phẩm này tại những kỳ hội chợ triển lãm. Người ta cũng có thể tìm mua tại các siêu thị. Tuy nhiên theo nghĩa buôn bán đại trà, thì đến nay vẫn còn chờ đợi những chính sách quản lý thích ứng từ nhà chức trách.